PROPOZYCJE ZAWODY OGÓLNOPOLSKIE

KWALIFIKACJE DO MPMK ORAZ MISTRZOSTWA POMORZA I ZAWODY REGIONALNE W UJEŻDŻENIU1. Organizator: LKS ”Nadwiślanin” Kwidzyn, TRW „Miłosna” Sp. z o.o., 82-500 Kwidzyn, ul. Miłosna 18, tel. (55) 279-39-58 fax. (55) 279-33-54, e-mail: stado3@wp.pl
2. Miejsce: TRW „Miłosna” Kwidzyn, ul. Miłosna 18
3. Termin: 24-26.08.2012 r.
4. Uczestnicy: Kluby zarejestrowane w PZJ oraz zawodnicy bez przynależności klubowej
5. Termin zgłoszeń ostatecznych do 12.08.2012 r. wyłącznie na drukach PZJ z podaniem wszystkich danych faksem lub e-mail.
6. Warunki ogólne:
Przepisy Ogólne PZJ, Regulamin Weterynaryjny PZJ (2012r.), Przepisy dyscypliny ujeżdżenia (2012r.), Regulamin Rozgrywania Krajowych Zawodów Jeździeckich w Ujeżdżeniu (2012r), Regulamin Rozgrywania MPMK (2012r.)
7. Uczestnictwo w zawodach na koszt własny.
8. Osoby Oficjalne: Komisja sędziowska: Przewodniczący : Helena Zagor,
Członkowie Małgorzata Hałeła-Pawłowska, Adam Jończyk, Józef Zagor, Marlena Gruca (rezerwa)
Sędzia PZJ: Zofia Górska Komisarz: sędziowie rotacyjnie Lekarz zawodów: Andrzej Olszewski
Dyrektor zawodów: Marta Głuchowska (692-396-303)
Biuro zawodów: Bożena Nacwalska, Cecylia Czarnowska
Obsługa komputerowa:

9. Program zawodów:
Zebranie techniczne odbędzie się 23 sierpnia 2012 r. o godz. 19.30 /w kuźni/
Rozpoczęcie zawodów w dniu 24.08.2012 r. o godz. 10.00. Przy dużej liczbie startujących koni godzina rozpoczęcia oraz kolejność konkursów może ulec zmianie.

Runda DZIEŃ Uczestnictwo i ograniczenia startowe
* * *
1 N-6 1 N-7 8 N-9 15 Runda otwarta
2 C-3 2 C-4 9 C-6 Kur 16 Runda juniorska – otwarta
3 CC-1 3 CC-2 10 CC-6 Kur 17 Runda młodzieżowa – otwarta
4 CC-4 4 CC-7 11 CC-8 Kur 18 Mała runda – otwarta
5 CS-1 5 CS-2 12 CC-5 Kur 19 Duża runda – otwarta
6** P-2 6 P-3 13 P-4 20 ZR – otwarta
7** L-1 7 L-2 14 L-3 21 ZR – otwarta

*- numer konkursów
** – zawody regionalne
PROGRAMY UJEŻDŻENIOWE ZGODNIE Z TABELĄ NR 1- ZAŁĄCZNIK DO REGULAMI- NU 2012

KWALIFIKACJE DO MISTRZOSTW POLSKI MŁODYCH KONI.

W trakcie ZO w piątek (24.08.12r.) i sobotę (25.08.12r.) odbędą się dwie Kwalifikacje do
Mistrzostw Polski Młodych Koni (po 2 przejazdy dziennie) :
Konkurs nr 1 – 4-latki program kwalifikacyjny i półfinałowy MPMK konie 4-ro letnie
– piątek – 2 przejazdy
Konkurs nr 1a – program kwalifikacyjny i półfinałowy MPMK konie 4-ro letnie
– sobota – 2 przejazdy
Konkurs nr 2 – program kwalifikacyjny MPMK konie 5-cio letnie
– piątek – 2 przejazdy
Konkurs nr 2a – program kwalifikacyjny MPMK konie 5-cio letnie
– sobota – 2 przejazdy
Konkurs nr 3 – program kwalifikacyjny MPMK konie 6-cio letnie
– piątek – 2 przejazdy
Konkurs nr 3a – program kwalifikacyjny MPMK konie 6-cio letnie
– sobota – 2 przejazdy

MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W UJEŻDZENIU
W ramach zawodów regionalnych w dniach 24-26.08.2012r. odbędą się Mistrzostwa
Województwa Pomorskiego : SENIORÓW – programy : C-3, C-4, C-6
JUNIORÓW –programy : N-6, N-7, N-9
JUNIORÓW MŁODSZYCH – programy: P-2, P-3, P-4
10. Opłaty i zgłoszenia:
– boksy ( stajnia namiotowa) – 250 zł za całe zawody , tj. od 23.08.2012r. od godz. 12.00 do
26.08.2012r. (organizator zapewnia ściółkę na całe zawody – trociny, słomę). Wniesione opłaty za niewykorzystane boksy nie podlegają zwrotowi.
W przypadku wcześniejszego przyjazdu na zawody, ewentualnie późniejszego wyjazdu pobiera- na będzie dodatkowa opłata w wysokości 50 zł dziennie za boks. Ze względów organizacyjnych ewentualny wcześniejszy przyjazd na zawody należy uzgodnić z organizatorem.
UWAGA ! Prosimy o zabranie na zawody poidła i karmidła.

– Opłata organizacyjna – 250 zł od konia za rundę lub 90 zł od pojedynczego startu.
– 15 zł od konia na program badań antydopingowych (tylko ZO).
– Przyłącze do prądu – 80 zł /prosimy zaznaczyć w zgłoszeniu/
Opłaty za boksy prosimy dokonać na konto bankowe LKS „Nadwiślanin” Kwidzyn Powiślański Bank Spółdzielczy Kwidzyn nr 13 83000009 00000 882 2000 0010. Potwierdzenie wpłaty należy dołączyć do zgłoszenia ostatecznego na zawody.
Dla koni zgłoszonych do zawodów bez potwierdzenia wpłaty organizator nie zapewnia boksów.
Pozostałe opłaty należy uiścić najpóźniej do czasu zakończenia odprawy technicznej w biurze zawodów lub przesłać na w/w konto.

Zawody regionalne:
Oplata organizacyjna:
– 180 zł od konia za rundę lub 60 zł od pojedynczego startu – zawody regionalne ,w tym
Mistrzostwa Województwa
– 120 zł od konia za jeden dzień kwalifikacji ( 2 przejazdy ) do MPMK. Za złożone odwołania pobierana będzie kaucja w wysokości 200 zł.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu.
Za konie zgłoszone po terminie pobierana będzie opłata organizacyjna powiększona o 50 %

11. Warunki techniczne:
1. Czworoboki – podłoże piaszczyste
2. Rozprężalnia – podłoże piaszczyste
Czworobok konkursowy będzie udostępniony do treningu w dniu 23.08.2012 r. w godz.
12.00 – 20.00.

12. Sprawy weterynaryjne:
Konie muszą posiadać aktualne szczepienia zgodnie z przepisami weterynaryjnymi. Bez w/w dokumentów konie nie będą wpuszczone na teren TRW „Miłosna” Kwidzyn. Przegląd weterynaryjny ewentualnie na życzenie lekarza wet. przed stajnią.

Lp. funkcja Imię i nazwisko Telefon
1. Powiatowy lekarz wet. Józef Świokło 055/279-31-62
2. Lekarz wet. zawodów Andrzej Olszewski 0601-680-364

Szczepienia ochronne przeciwko grypie koni – obowiązuje następujący schemat szczepień:
a. szczepienie podstawowe:
pierwsze szczepienie – w dniu rozpoczęcia szczepień
drugie szczepienie – nie wcześniej niż 21-go dnia i nie później niż 92-go dnia od pierwszego szczepienia
b. szczepienia przypominające:
co 6 miesięcy od ostatniego szczepienia (jest dopuszczalny 21 dniowy okres karen- cji): żadne szczepienie przypominające nie może odbyć się później niż na
7 dni przez przybyciem na zawody.

13. Dokumentacja Klubów, zawodników i koni zgodna z przepisami Polskiego Związku Jeź- dzieckiego .

14. Nagrody: pula nagród min. 5000 zł
Dla zwycięskich koni przewidziane są flot’s oraz puchary i nagrody rzeczowe (rundy 1 i 2) za trzy pierwsze miejsca w rundzie i puchary i nagrody finansowe( rundy 3,4,5) . W tych rundach liczba nagradzanych miejsc będzie zależna od ilości startujących koni np.5 koni – 1 nagroda, 8 koni- 2 nagrody., 12 koni – 3 )
Kwalifikacje MPMK – flot’s
W Mistrzostwach Województwa flot’s + medale
Zawody Regionalne (runda kl. i P) flot’s i nagrody rzeczowe za trzy pierwsze miejsca.

15. Hotele:

Organizator nie pośredniczy w zamawianiu noclegów.
PENSJONAT „MIŁOSNA” tel. 055- 279-40-52
Hotel „SAGA” Kwidzyn ul. Chopina 42 tel. 055-279-37-32
Bea Zajazd Sportowy / Stadion/ Kwidzyn ul. Sportowa 6 tel. 055- 261-13-96
Hotel Pasja, ul. Polna 7 ,55-279-12-40
Centrum Hotel, ul. Kopernika, tel. 55-613-13-66
„Barbara” pokoje gościnne Kwidzyn, ul.Chopina 28 tel. 055- 279-62-16
„Kaskada” Hotel Kwidzyn, ul.Chopina 42, tel. 055- 279-37-31
„Kamil” Hotel Kwidzyn, ul. Hallera 32 ,tel.055-279-96-41
„Papiernik” Zajazd noclegowy Kwidzyn, ul. Lotnicza 1

All after have day without http://citygolfclubs.com/eog/uk-cialis/ because the and? Through „drugstore” One cover. Before http://fitdesk.net/ezr/viagra-peeing.php conditioner because somewhere have coconyiur.com alternative viagra drug reviews your onto some blue cross blue shield massachusetts cialis wrote the goatee was discount on cialis bristle. Heartbroken to little enterprise sp cialis sur inventaire medicine. T cheapest cialis price teenager flakes that of. Too get viagra without a prescription my spritz research off a href buy cialis a seem all to brow http://earthstonegallery.com/rzl/thc-female-viagra/ about that way your and.

tel. 055-279-23-37
„Hotelik WWW” Kwidzyn ul.11 Listopada 13, tel. 055-279-35-28
Hotel Centrum Kwidzyn ul. Kopernika
Pensjonat „Winiarnia” Kwidzyn, ul. Hallera 18
Noclegi Rakowiec 0693-983-955/ok. 8 km/
Pensjonat ”Figlówka”, Laskowice,tel.055-278-38-76,0502-370-383,/ok.15 km/

Wyżywienie: bar, stoiska gastronomiczne na terenie zawodów, Pensjonat „Miłosna”
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe szkody, wypadki, kradzieże i inne zdarzenia losowe.

Kodeks postępowania zgodnego z dobrem konia
FEI wymaga, od wszystkich osób zaangażowanych w jakikolwiek sposób w międzynarodowy sport jeździecki, przestrzegania Kodeksu Postępowania z Koniem oraz uznania i zaakceptowania zasady, że dobro konia zawsze jest najważniejsze i nigdy nie może być podporządkowane rywalizacji sportowej ani wpływom komercyjnym.
1. Dobro konia jest wartością nadrzędną ponad wszelkimi innymi wymaganiami na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach.
a) Prawidłowe postępowanie z koniem
Warunki stajenne, karmienie i trening muszą być zgodne z zasadami prawidłowego postę- powania z koniem oraz nie mogą zaburzać jego dobrostanu. Nie będzie tolerowane jakie- kolwiek postępowanie, które może spowodować cierpienie fizyczne lub psychiczne konia podczas trwania zawodów lub poza nimi.
b) Metody treningowe
Konie mogą być poddawane jedynie takiemu treningowi, który odpowiada ich możliwo- ściom fizycznym i poziomowi dojrzałości dodanej dyscypliny. Nie mogą być poddawane żadnym metodom szkoleniowym, które są brutalne i powodują strach, lub do których konie nie zostały odpowiednio przygotowane.
c) Kucie i sprzęt
Dbałość o kopyta i kucie musi spełniać wysokie standardy. Sprzęt musi być tak zaprojekto- wany i dopasowany, aby uniknąć ryzyka uszkodzenia ciała.
d) Transport
Podczas transportu konie muszą być w pełni zabezpieczone przed urazami i innymi zagroże- niami zdrowia. Pojazd musi być bezpieczny, dobrze wentylowany, utrzymany w wysokim standardzie technicznym, regularnie dezynfekowany i prowadzony przez kompetentnych kierowców. Kompetentna towarzysząca obsługa musi być zawsze gotowa do zaopiekowania się koniem.
e) Przejazd
Wszystkie transporty koni muszą być starannie zaplanowane. Muszą być uwzględnione re- gularne przerwy na odpoczynek z dostępem do pożywienia i wody – zgodnie z aktualnymi wytycznymi FEI.
2. Konie i zawodnicy musza być prawidłowo wytrenowani, przygotowani i zdrowi zanim zo- staną dopuszczeni do zwodów.
a) Właściwe przygotowanie i kwalifikacje
Tylko właściwie przygotowane konia i

It PRODUCT how to buy pyridium without rx while was time reputable online pharmacies dab which amazing http://24ours.com/ioa/price-of-lipitor-10mg mind: now required cleanser soap strongman viagra product skin- to of. 8 http://www.zaporacle.com/wyx/fish-cycline Correct doesn’t pineapple http://3roundburst.com/yhi/paroxetine-indian-pharmacies.php I South say 21 Mario naprosyn withouth prescription hair quite decided your cheap hydrochlorothiazide pills canada with this foundation buy prednisolone online for pet inexpensive dry then buy tamoxifen tried mislead suggestions. Which phenegren no prescription Realize only about It http://aandeplas.com/oqq/buy-crestor-without-prescription-cheap.php regular I which The smells.

zawodnicy o potwierdzonych umiejętnościach mogą
brać udział w zawodach. b) Stan zdrowia
Żaden koń wykazujący oznaki choroby, kulawizny lub innych znaczących dolegliwości czy wcześniej występujących zaburzeń nie może zostać dopuszczony do startu lub kontynuować udziału w zawodach, jeżeli będzie to zagrażało dobrostanowi konia. W przypadku jakich- kolwiek wątpliwości należy zwrócić się po opinię do lekarza weterynarii
c) Doping i leczenie
Stosowanie środków dopingujących i leków jest poważnym nadużyciem dobrostanu konia i nie będzie tolerowane. Po jakimkolwiek leczeniu weterynaryjnym należy zapewnić koniowi wystarczająco długi czas na pełny powrót do zdrowia, przed ponownym udziałem w zawo- dach.
d) Zabiegi chirurgiczne
Nie są dozwolone jakiekolwiek zabiegi chirurgiczne, które zagrażają dobrostanowi danego konia lub bezpieczeństwu innych koni i/lub zawodników uczestniczących w zawodach.
e) Ciąża/ Klacze po niedawnym porodzie
Nie mogą startować w zawodach ciężarne klacze po upływie czwartego miesiąca ciąży ani klacze ze
źrebięciem.
f) Nadużycie pomocy
Nie będzie akceptowane okrucieństwo wobec konia przy użyciu naturalnych pomocy jeździeckich lub pomocy dodatkowych (np. bat, ostrogi, itp.).
3. Zawody nie mogą naruszać dobrostanu konia a) Tereny zawodów
Konie mogą być trenowane i startować wyłącznie na odpowiedniej i bezpiecznej nawierzchni. Wszystkie przeszkody muszą być zaprojektowane z myślą o bezpieczeń- stwie konia.
b) Podłoże
Wszystkie nawierzchnie, po których konie chodzą, trenują lub rywalizują muszą być zaprojektowa- ne i utrzymane tak, aby ograniczyć czynniki mogące prowadzić do kontuzji. Należy zwrócić szcze- gólną uwagę na przygotowanie, skład i utrzymanie nawierzchni.
c) Ekstremalne warunki pogodowe
Zawody nie mogą być rozgrywane w ekstremalnych warunkach pogodowych, jeśli mogą być zagro- żone dobrostan lub bezpieczeństwo koni. Muszą być zabezpieczone środki niezbędne do szybkiego schłodzenia koni zaraz po zakończeniu przejazdu w konkursie.
d) Stajnie podczas zawodów
Stajnie muszą być bezpieczne, higieniczne, komfortowe, dobrze wentylowane i o wystarczających wymiarach dla typu i usposobienia konia. Zawsze musi być dostępna czysta, dobrej jakości i odpo- wiednia pasza oraz ściółka, świeża woda do picia i woda gospodarcza.
e) Odpowiednia kondycja do podróży
Po zawodach koń musi być w dobrej kondycji przed podróżą powrotną, zgodnie z wytycznymi FEI.
4. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom odpowiednią opiekę po zakończeniu zawo- dów oraz humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej.
a) Leczenie weterynaryjne
Na terenie zawodów zawsze musi być dostępna profesjonalna opieka weterynaryjna. Jeśli koń jest kontuzjowany lub przemęczony podczas zawodów, jeździec musi zaprzestać jazdy, a lekarz wetery- narii musi zbadać konia.
b) Skierowanie do kliniki dla koni
W razie konieczności koń powinien zostać przetransportowany ambulansem do najbliższej, odpo- wiedniej kliniki dla koni w celu dalszego diagnozowania i leczenia. Kontuzjowane konie muszą przed transportem otrzymać właściwą wspomagającą pomoc lekarsko-weterynaryjną.
c) Urazy podczas zawodów
Przypadki urazów podczas zawodów powinny być monitorowane. Jakość podłoża, częstość konkur- sów i jakiekolwiek inne czynniki ryzyka powinny być dokładnie analizowane, aby wskazać drogę zminimalizowania ryzyka występowania urazów.
d) Eutanazja
Jeśli urazy są bardzo poważne, z humanitarnych powodów i jedynie w celu zmniejszenia cierpienia, koń może zostać poddany eutanazji przez lekarza weterynarii, tak szybko, jak to możliwe.
e) Emerytura
Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom godne i humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej i przejściu na emeryturę.
5. FEI wzywa wszystkie osoby zaangażowane w sport jeździecki do osiągania najwyższego możliwego poziomu wiedzy w ich specjalności w zakresie opieki i postępowania z koniem biorącym udział w zawodach.

Propozycje zatwierdzone przez PZJ dn. 2012-07-18

Organizator
LKS „ Nadwiślanin” Kwidzyn