FERIE W SIODLE 2023

Jak najlepiej spędzić ferie zimowe  ?

Odpowiedź jest jedna W SIODLE !

Zachęcamy do udziału w zimowych kursach nauki jazdy konnej
Ilość miejsc jest ograniczona, więc warto się spieszyć

ferie zimowe w siodle 2023

Dokumenty do pobrania poniżej
Wypełnione należy dostarczyć do biura TR-W  lub na e-mail biuro.milosna@gmail.com
DOKUMENTY FERIE 2023

Czytaj więcej       

Prezes Zarządu Terenów Rekreacyjno – Wypoczynkowych „Miłosna” spółka z o.o. w Kwidzynie
Informuje o podaniu do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od 21.09.2022 do dnia
12.10.2022r. wykazu zawierającego informacje :
o działce o numerze 7/215 położonej przy ul. Miłosnej 18 przeznaczonej do sprzedaży na usługi
nieuciążliwe.
Wykaz wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w biurze TR-W Miłosna oraz na stronie internetowej
www.milosna.kwidzyn.pl
Szczegółowych informacji o nieruchomości udziela Kierownik Ośrodka TR-W Miłosna.
55 279 39 58
ogłoszenie przetarg.

wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Miłosna

Czytaj więcej       

ZAWODY – BOKSY ROZPISKA

VI Mistrzostwa Polski Północnej Amazonek w skokach przez przeszkody
Zawody Regionalne w skokach przez przeszkody
Poniżej zamieszczamy rozpiskę z umiejscowieniem wszystkich koni.
BOKSY ROZPISKA

Czytaj więcej       

Wakacje w siodle – zapisy od 1 kwietnia 2022

Jak co roku nasza propozycja spędzenia aktywnie wakacji :
ogłoszenie 2022 wakacje w siodle
Zapisy telefonicznie lub osobiście w biurze.

zgłoszenie na kurs. 2022
zgoda na jazdę konną
Zgoda.2022
oświdczenie – brak przeciwskazań do jazdy

Czytaj więcej       

FERIE W SIODLE

ogłoszenie ferie 2022

DOKUMENTY FERIE 2022

Ferie w siodle to coroczny kurs nauki jazdy konnej dedykowany dla dzieci i młodzieży.

Czytaj więcej