Hotel Dla Psów

TR-W „Miłosna” prowadzi „hotel dla psów”

Obecnie dysponujemy ośmioma boksami .

Koszt pobytu psa wynosi 30 zł za dobę. ( obowiązuje od 1 października 2020)
Rezerwacji miejsc można dokonać telefonicznie

pod nr 55-279- 39-58 w godz. 8.00-15.00.
Zwierzęta oddawane na przechowanie muszą mieć aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie.