Przetargi

Tytuł: Przetarg nieograniczony pn. ” Utwardzenie terenu w postaci budowy drogi wewnętrznej transportu ciężkiego”

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z Załącznikami

Dokumentacja techniczna

Dokumenty zamieszczono na stronie Zamawiającego w dniu 10.02.2017 r.

Odpowiedź na pytanie zadane przez Wykonawcę do postępowania.

Odpowiedź na pytanie

Zamieszczono w dniu 16.02.2017 r.

Protokół z sesji otwarcia ofert

Dokumenty zamieszczono na stronie Zamawiającego w dniu 27.02.2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Oferty w przetargu
Zamieszczono w dniu 10.03.2017 r.