Przetargi

Tytuł: Przetarg nieograniczony pn. ” Remont dachu ujeżdżalni- IV etap (elewacja szczytowa
i tylna, prawa i środkowa)”

Aktualizacja 25.06.2020r.:Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Aktualizacja 22.06.2020r.:Protokół z sesji otwarcia ofert

Aktualizacja 16.06.2020r.: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz Odpowiedź na pytanie

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z Załącznikami

Orzeczenie Techniczne o stanie budyku ujeżdżalni

Orzeczenie Techniczne-Bela 2013

Przedmiar

Starostwo Powiatowe Decyzja 94-2015

Szczegółowa specyfikacja techniczna

Zakres robót

Przetarg umieszczono na stronie Zamawiającego w dniu 02.06.2020 r.

Oferty w przetargu
Zamieszczono w dniu 10.03.2017 r.

Tytuł: Przetarg nieograniczony pn. ” Utwardzenie terenu w postaci budowy drogi wewnętrznej transportu ciężkiego”

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z Załącznikami

Dokumentacja techniczna

Dokumenty zamieszczono na stronie Zamawiającego w dniu 10.02.2017 r.

Odpowiedź na pytanie zadane przez Wykonawcę do postępowania.

Odpowiedź na pytanie

Zamieszczono w dniu 16.02.2017 r.

Protokół z sesji otwarcia ofert

Dokumenty zamieszczono na stronie Zamawiającego w dniu 27.02.2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Oferty w przetargu
Zamieszczono w dniu 10.03.2017 r.