LKS „Nadwiślanin” Kwidzyn – Sekcja Jeździecka

Geneza powstania TRW-„Miłosna” na bazie dawnego PSO

Rada Miejska w Kwidzynie podjęła Uchwałę w 2001r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa zabytkowej nieruchomości Stada Ogierów, które 2 maja 2001r. zostało przekazane Gminie Miejskiej Kwidzyn.

Gmina Miejska Kwidzyn przeznaczyła obiekt na publiczne potrzeby Gminy. Celem jest realizacja inwestycji służących wykonywaniu jej zadań własnych obejmujących w szczególności sprawy kultury fizycznej, w tym terenów rekreacyjnych i sportowych oraz prowadzenia zadań związanych z zaspokojeniem zbiorowych potrzeb wspólnoty mieszkańców gminy miejskiej Kwidzyn poprzez zachowania funkcji użytkowych zarówno całego kompleksu byłego Stada Ogierów, jak i jego poszczególnych obiektów.

Prowadzona jest działalności o charakterze użyteczności publicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności z ustawą o gospodarce komunalnej.

Do prowadzenia działalności w lutym 2002r. powołano Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Tereny Rekreacyjno – Wypoczynkowe „Miłosna”.

 


Powstaliśmy dla Was – 01.02.2002r.